top of page
חיפוש
  • ד"ר אדוה דרור

מה זה מגדר

עודכן: 4 באוג׳ 2019

אז כשאנחנו מדברים על מגדר על מה בעצם אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על ההבחנה בין גבר ואישה, הבחנה שמבוססת על הבניה שהיא חברתית תרבותית, זאת להבדיל מזכר ונקבה שזו הבחנה שמתבססת על נתונים ביולוגיים.


אוקי אבל מה זה אומר?


במאמר הזה אני מסכמת את תמצית הדברים של חוקרים חברתיים של מגדר:

אז קודם כל, כשמדברים על מגדר במונחים המקובלים החברה, מדברים על חלוקה בינארית, זאת אומרת או או, או גבר או אישה, אין נקודות השקה בין שתי הקבוצות, אין נזילה, אין באמצע, זה רק מה שיש, או שאת גבר או שאת אישה!

לעומת זאת חוקרים שבחנו את המושגים טוענים שהחלוקה של שני המגדרים היא תוצר של נורמות וערכים בחברה המערבית. לדעתם, מגדר זהו אחד המוסדות הבסיסיים ביותר בארגון האנושי החברתי בחברה המערבית, שמעצב חלק מהמערכות המרכזיות ביותר של החברה כמו למשל כלכלה, אידאולוגיה, משפחה ופוליטיקה. החלוקה המגדרית מקבלת לגיטימציה ונשמרת דרך המערכות האלו דרך אינטראקציות חוזרות בין יחידים באוכלוסייה ודרך השפה.


דרך שימוש בפריון, מיניות ורגישות של נשים כנימוקים, החברה מבדילה בין תפקידים חברתיים של גברים ונשים, ככה שגברים מקבלים דומיננטיות ושליטה על הגופים המרכזיים של החברה, ונשים נושאות באחריות על ענייני הבית בעיקר.

בעצם אנשים בחברה לומדים מגיל אפס, שמגדר הוא תוצר "טבעי" של הגוף הפיזי שלנו, ותפקיד מגדרי הוא נגזרת של הגוף שלנו. זאת אומרת, אם נולדתי נקבה בהכרח אני אהיה ילדה ואגדל להיות אישה ולהיפך לגבי זכר. בדרך הזו, החלוקה לתפקידים מגדריים מתקבלת כטבעית ונורמטיבית, ובדרך נותנת לגיטימציה לאי-השוויון בין גברים לנשים ומשמרת אותו בכל היבט בחיים.


בפועל בטבע יש דוגמאות רבות לחלוקת תפקידים מגדריים שונה (או יותר נכון חלוקת תפקידי מין שונה שהרי בטבע אין מגדר). לדוגמה לביאות הן אלו שצדות ולא האריות, בקרב רוב זני הציפורים הזכרים הם אלו המתקשטים והצבעוניים ותפקידם למשוך את הנקבות, זכר פינגווין קיסרי הוא זה שנשאר לדגור ולהגן על הביצה בעוד הנקבה יוצאת למסע ארוך ומסוכן למציאה והבאת מזון. מה כל הדוגמאות אלה מראות? הן מראות שהשימוש במונח טבעי בשביל לטעון לנורמליות של דבר אחד לעומת אחר, מטעה ולא מבוסס.


אז דיברנו על איך מגדר הוא מובנה חברתית ואיך נעשית ונשמרת ההבחנה בין גבר לאישה. אבל עדיין לא דיברנו בכלל על מאפיינים חיצוניים. כדי להבדיל בין המגדרים, החברה יש שימוש בתכונות ובמאפיינים כמו התנהגות, שפת גוף, לבוש ומראה כללי. המאפיינים האלו משמשים כקודים שידועים היטב לכל אדם בחברה, ודרכם אפשר לפרש אם האדם הוא גבר או אישה . במילים אחרות, החברה יוצרת תבניות של ציפיות וכופה אותן על היחידים בה, ככה היא מאלצת אותם לראות את כל האנשים כגברים או כנשים, ובהתאמה כ"גבריים" או כ"נשיים".


בעצם, אם מתייחסים למגדר כתוצר חברתי, כדבר שנוצר באינטראקציה חוזרת עם אחרים, אז בפועל כל הגברים וכל הנשים יכולים לעסוק בתפקיד של המגדר השני ויותר מזה, יכולים לעבור למגדר השני כי הם לומדים לאורך שנים כבר מינקות, דרך חיברות מגדרי מהם המאפיינים שדרושים לשם כך.
1,055 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page